QQ群

山西分校

您当前位置:公务员考试网 > 山西人事考试网 > 山西教师招聘考试 > 招考信息 > 2019年定襄县公开招聘教师资格复审名单

2019年定襄县公开招聘教师资格复审名单

2019-08-12 10:21:10 山西教师招聘考试网 http://sx.huatu.com/jiaoshi/ 文章来源:互联网

山西华图教师备考群:310170107

 【导读】华图山西教师考试网同步互联网发布:2019年定襄县公开招聘教师资格复审名单更多资讯请关注山西华图微信公众号(shanxiht),山西教师培训咨询电话:400-0351-222

 定襄县2019年公开招聘教师笔试成绩已公布,现将资格复审人员名单公布如下

定襄县2019年公开招聘教师资格复审人员名单
准考证号 姓名 报考单位 报考岗位 成绩
66666140226 张晓睿 宏道中学 01-高中语文 86
66666140111 吕雅萍 宏道中学 01-高中语文 84
66666141811 张栋伟 宏道中学 01-高中语文 83
66666140211 武学敏 宏道中学 01-高中语文 83
66666140529 胡妤涵 定襄中学 02-高中数学 97
66666140318 刘婷 定襄中学 02-高中数学 96
66666140320 王永真 定襄中学 02-高中数学 93
66666140309 樊丽燕 定襄中学 02-高中数学 92
66666140413 艾华强 定襄中学 02-高中数学 92
66666140601 张琪慧 定襄中学 02-高中数学 92
66666141117 王国旺 定襄中学 03-高中化学 90
66666140906 刘丽平 定襄中学 03-高中化学 89
66666140922 郝晓敏 定襄中学 03-高中化学 89
66666141005 李冬梅 定襄中学 03-高中化学 88
66666141111 裴霞 定襄中学 03-高中化学 88
66666140710 孔新忠 定襄中学 03-高中化学 87
66666141124 王丽荣 定襄中学 03-高中化学 87
66666140724 杨婧 定襄中学 03-高中化学 87
66666142009 曹虹 定襄中学 04-高中的政治 82
66666141225 樊惠敏 定襄中学 04-高中的政治 80
66666141313 裴丽珍 定襄中学 04-高中的政治 80
66666141217 王志宏 定襄中学 04-高中的政治 80
66666141309 陈娟 宏道中学 05-高中的政治 84
66666141310 郭娟 宏道中学 05-高中的政治 82
66666141229 张磊 宏道中学 05-高中的政治 80
66666141202 王施云 宏道中学 05-高中的政治 80
66666141403 李立 定襄中学 06-高中物理 84.5
66666141904 郝文刚 定襄中学 06-高中物理 83
66666141505 贾永 定襄中学 06-高中物理 79.5
66666152501 魏二琴 宏道中学 07-高中英语 84
66666152114 韩振英 宏道中学 07-高中英语 81.5
66666152511 原利君 宏道中学 07-高中英语 80.5
66666152721 刘春香 河边职中 08-高中英语 86.5
66666152402 田海军 河边职中 08-高中英语 84
66666152606 刘雪婷 河边职中 08-高中英语 83.5
66666150212 赵福生 宏道中学 09-高中历史 84
66666150126 杨成芳 宏道中学 09-高中历史 80
66666152902 杨智慧 宏道中学 09-高中历史 78
66666153101 张庆 宏道中学 10-高中地理 70
66666153115 梁振刚 宏道中学 10-高中地理 70
66666150608 支文孝 宏道中学 10-高中地理 69
66666141604 白清琦 河边职中 11-高中信息技术 83
66666141601 边婷 河边职中 11-高中信息技术 82
66666141608 那艳丽 河边职中 11-高中信息技术 82
66666151024 袁一丹 定襄二中 12-初中语文 87.5
66666150927 张一丹 定襄二中 12-初中语文 85.8
66666151428 张佳慧 定襄二中 12-初中语文 78.3
66666150911 李洋 蒋村中心校 13-初中语文 80.5
66666153211 赵亭 蒋村中心校 13-初中语文 74.5
66666151122 张鑫 蒋村中心校 13-初中语文 70.9
66666151230 雷瑞瑞 杨芳中心校 14-初中语文 82.1
66666151405 张俊芳 杨芳中心校 14-初中语文 76.5
66666151029 田丽 杨芳中心校 14-初中语文 75.5
66666151723 杨建臣 定襄二中 15-初中数学 77
66666151825 戎晓娟 定襄二中 15-初中数学 70.5
66666151704 王慧 定襄二中 15-初中数学 70
66666151610 巩琳玲 受禄中心校 16-初中数学 71
66666151604 高靖宇 受禄中心校 16-初中数学 67.5
66666151826 常高峰 受禄中心校 16-初中数学 64.5
66666152202 麻婧 定襄二中 17-初中英语 86.5
66666152530 杨国慧 定襄二中 17-初中英语 82.5
66666152706 段丹阳 定襄二中 17-初中英语 81.5
66666152612 聂玲爱 晋昌中心校 18-初中英语 89.5
66666152110 贾晓娟 晋昌中心校 18-初中英语 80.5
66666152715 崔静 晋昌中心校 18-初中英语 79
66666152623 陈文兰 杨芳中心校 19-初中英语 84
66666152125 郭子靖 杨芳中心校 19-初中英语 82.5
66666152714 银艳 杨芳中心校 19-初中英语 82.5
66666151617 王菲 晋昌中心校 20-初中化学 75.5
66666151509 李燕 晋昌中心校 20-初中化学 72
66666151829 陈飞燕 晋昌中心校 20-初中化学 72
66666151111 郭艳霞 一波中学 21-初中道德法治(服务基层项目门岗位) 73.1
66666151126 刘霞 一波中学 21-初中道德法治(服务基层项目门岗位) 70.5
66666153203 刘星燕 一波中学 21-初中道德法治(服务基层项目门岗位) 69.5
66666151325 刘春宇 一波中学 21-初中道德法治(服务基层项目门岗位) 67.1
66666150925 薛静 一波中学 21-初中道德法治(服务基层项目门岗位) 64
66666151413 卢文娟 一波中学 21-初中道德法治(服务基层项目门岗位) 64
66666151019 宋雪娇 一波中学 22-初中道德与法治 75.6
66666151027 白振宏 一波中学 22-初中道德与法治 71.3
66666150923 白小霞 一波中学 22-初中道德与法治 69.5
66666151208 李杨 定襄二中 23-初中历史 73.8
66666151217 彭欢 定襄二中 23-初中历史 73
66666151307 王赛玉 定襄二中 23-初中历史 72
66666151429 秦泰 一波中学 24-初中历史(服务基层项目专门岗位) 70.5
66666150912 郭秀虹 一波中学 24-初中历史(服务基层项目专门岗位) 70.3
66666151003 郭红茹 一波中学 24-初中历史(服务基层项目专门岗位) 69
66666151328 蔡永玲 一波中学 25-初中历史 74.3
66666150904 曹旭 一波中学 25-初中历史 73.3
66666151129 王春花 一波中学 25-初中历史 72.5
66666150409 牛琼 一波中学 26-初中音乐 90
66666150528 胡丽渊 一波中学 26-初中音乐 88
66666150427 岳夏 一波中学 26-初中音乐 88
66666150425 曲晓静 一波中学 26-初中音乐 88
66666150421 杜春利 一波中学 26-初中音乐 88
66666153006 梁建美 一波中学 27-初中体育(服务基层项目专门岗位) 80
66666150708 薛龙慧 一波中学 27-初中体育(服务基层项目专门岗位) 75
66666150815 张阳 一波中学 27-初中体育(服务基层项目专门岗位) 71
66666150707 韩艳军 一波中学 28-初中体育 80
66666150830 周泽林 一波中学 28-初中体育 79
66666150816 朱凯 一波中学 28-初中体育 78
66666121714 班嫒 实验二小 29-小学综合(服务基层项目专门岗位) 88
66666122101 田晨燕 实验二小 29-小学综合(服务基层项目专门岗位) 85.5
66666122526 郝刘燕 实验二小 29-小学综合(服务基层项目专门岗位) 84
66666111514 明媛媛 实验二小 29-小学综合(服务基层项目专门岗位) 84
66666111006 陈湘涛 实验二小 29-小学综合(服务基层项目专门岗位) 83.5
66666110601 高慧 实验二小 29-小学综合(服务基层项目专门岗位) 82
66666121110 樊泽英 实验二小 29-小学综合(服务基层项目专门岗位) 82
66666122908 丁玲 实验二小 29-小学综合(服务基层项目专门岗位) 81.5
66666120319 齐燕 实验二小 29-小学综合(服务基层项目专门岗位) 81
66666122425 郝丽娜 实验二小 30-小学综合 92.5
66666120909 张玉卿 实验二小 30-小学综合 89.5
66666110803 李婷 实验二小 30-小学综合 88.5
66666131401 张丽平 宏道中心校 31-小学综合(服务基层项目专门岗位) 85
66666121121 常园园 宏道中心校 31-小学综合(服务基层项目专门岗位) 83.5
66666122225 郝一菲 宏道中心校 31-小学综合(服务基层项目专门岗位) 83
66666120110 张会 宏道中心校 31-小学综合(服务基层项目专门岗位) 82.5
66666111320 张美云 宏道中心校 31-小学综合(服务基层项目专门岗位) 82
66666120328 任娟 宏道中心校 31-小学综合(服务基层项目专门岗位) 82
66666131223 李静 宏道中心校 31-小学综合(服务基层项目专门岗位) 80.5
66666110606 刘泽云 宏道中心校 31-小学综合(服务基层项目专门岗位) 80
66666130410 张瑞 宏道中心校 31-小学综合(服务基层项目专门岗位) 80
66666131104 刘秀青 宏道中心校 31-小学综合(服务基层项目专门岗位) 79.5
66666110927 杨艳 宏道中心校 31-小学综合(服务基层项目专门岗位) 79
66666122902 米俊龙 宏道中心校 31-小学综合(服务基层项目专门岗位) 79
66666110827 吕国凰 宏道中心校 31-小学综合(服务基层项目专门岗位) 79
66666110517 吉亚琴 宏道中心校 31-小学综合(服务基层项目专门岗位) 79
66666122313 白艳 宏道中心校 31-小学综合(服务基层项目专门岗位) 78
66666120408 张丽娟 宏道中心校 31-小学综合(服务基层项目专门岗位) 78
66666121501 张瑞红 宏道中心校 31-小学综合(服务基层项目专门岗位) 78
66666110125 张长青 宏道中心校 31-小学综合(服务基层项目专门岗位) 78
66666120618 周霞宇 宏道中心校 31-小学综合(服务基层项目专门岗位) 77.5
66666120703 陈圳 宏道中心校 31-小学综合(服务基层项目专门岗位) 77.5
66666111611 陈红 宏道中心校 31-小学综合(服务基层项目专门岗位) 77.5
66666131417 范晓玲 宏道中心校 31-小学综合(服务基层项目专门岗位) 77.5
66666110211 刘笑 宏道中心校 31-小学综合(服务基层项目专门岗位) 77
66666130417 何美清 宏道中心校 31-小学综合(服务基层项目专门岗位) 77
66666131311 辛丽君 宏道中心校 32-小学综合 89
66666120820 温艳 宏道中心校 32-小学综合 88
66666122220 张瑞英 宏道中心校 32-小学综合 86.5
66666120426 牛凡 晋昌中心校 33-小学综合(服务基层项目专门岗位) 85
66666131729 刘媛 晋昌中心校 33-小学综合(服务基层项目专门岗位) 82.5
66666132026 杨俊荣 晋昌中心校 33-小学综合(服务基层项目专门岗位) 80
66666130927 王洁 晋昌中心校 33-小学综合(服务基层项目专门岗位) 79.5
66666122018 田玉珍 晋昌中心校 33-小学综合(服务基层项目专门岗位) 78.5
66666121330 崔会枝 晋昌中心校 33-小学综合(服务基层项目专门岗位) 76
66666122424 郭瑞 晋昌中心校 33-小学综合(服务基层项目专门岗位) 75.5
66666110507 张玮 晋昌中心校 33-小学综合(服务基层项目专门岗位) 73.5
66666111506 杨俊杰 晋昌中心校 33-小学综合(服务基层项目专门岗位) 71.5
66666132105 水晋宏 晋昌中心校 34-小学综合 86.5
66666120112 冯靖明 晋昌中心校 34-小学综合 85.5
66666131018 乔正华 晋昌中心校 34-小学综合 85
66666122513 陈漪 实验小学 35-小学音乐 75.5
66666120717 薛锦斐 实验小学 35-小学音乐 72.5
66666110715 乔卫 实验小学 35-小学音乐 71.5
66666121227 吴俊宵 实验二小 36-小学音乐 80.5
66666131525 史亚芳 实验二小 36-小学音乐 77
66666110529 张晓华 实验二小 36-小学音乐 68.5
66666122624 管晋 实验小学 37-小学体育 82.5
66666110416 代玲霞 实验小学 37-小学体育 78.5
66666121726 刘璐 实验小学 37-小学体育 77
66666111330 郑美鹏 实验二小 39-小学体育 85
66666111304 兰倩 实验二小 39-小学体育 83.5
66666121406 马蓉 实验二小 39-小学体育 80
66666131226 于严 实验二小 39-小学体育 77.5
66666110815 张彦霞 实验二小 39-小学体育 77
66666111128 付午琴 实验二小 39-小学体育 75.5
66666121817 秦瑞 实验二小 40-小学美术(服务基层项目专门岗位) 71
66666110423 田利红 实验二小 40-小学美术(服务基层项目专门岗位) 67.5
66666131917 张婧 实验二小 40-小学美术(服务基层项目专门岗位) 63.5
66666122223 张琦 实验二小 41-小学美术 83
66666120824 陈瑶 实验二小 41-小学美术 80.5
66666131506 李倩 实验二小 41-小学美术 79.5
66666110613 李慧芳 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 42-幼儿综合(服务基层项目专门岗位) 81
66666111602 边洋 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 42-幼儿综合(服务基层项目专门岗位) 80.5
66666131103 贺铃茹 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 42-幼儿综合(服务基层项目专门岗位) 79
66666130609 孙志婷 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 42-幼儿综合(服务基层项目专门岗位) 77
66666130621 邢泽英 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 42-幼儿综合(服务基层项目专门岗位) 74
66666111007 江慧峰 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 42-幼儿综合(服务基层项目专门岗位) 72.5
66666110914 李慧芳 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 42-幼儿综合(服务基层项目专门岗位) 72
66666122014 高睿 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 42-幼儿综合(服务基层项目专门岗位) 70
66666131315 王凤霞 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 42-幼儿综合(服务基层项目专门岗位) 67.5
66666122928 沈娜 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 42-幼儿综合(服务基层项目专门岗位) 67
66666120729 程晓珍 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 42-幼儿综合(服务基层项目专门岗位) 61
66666121214 张彩琴 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 42-幼儿综合(服务基层项目专门岗位) 53
66666111620 吴凤琴 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 42-幼儿综合(服务基层项目专门岗位) 48
66666110728 武浩 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 42-幼儿综合(服务基层项目专门岗位) 35.5
66666131920 张昊旻 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 42-幼儿综合(服务基层项目专门岗位) 32
66666130821 王耀丽 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 94
66666121709 石马丽 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 93
66666110823 郭秋序 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 92
66666121429 屈鑫 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 91
66666130507 白晟榕 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 91
66666111115 王仙鹤 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 91
66666122228 郝羽凤 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 89
66666122127 韩翀 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 89
66666130109 马红梅 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 88
66666111326 孙婷 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 88
66666120201 李佳 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 88
66666130119 付建璐 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 88
66666120728 樊阳 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 87
66666122420 张晓敏 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 87
66666131312 赵静 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 87
66666130807 郝姝宇 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 86.5
66666131008 张自丽 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 86
66666120216 高敏 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 86
66666122113 张璐 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 85.5
66666120601 白丽虹 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 85
66666121412 邢璐 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 85
66666120304 曲艳 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 85
66666122123 孙宏丽 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 84.5
66666120322 卢露 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 84.5
66666130812 段津芳 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 84.5
66666123001 孙娟娟 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 84
66666130317 张晓洁 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 84
66666122421 郭娜 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 84
66666111217 马琼 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 84
66666110305 韩旭婷 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 84
66666111209 刘晓宇 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 83.5
66666121113 陈虹 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 83
66666122419 张杰 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 83
66666111404 郝红梅 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 83
66666111005 闫志芬 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 83
66666111808 张艳 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 83
66666130514 张晓燕 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 82.5
66666123017 岳未燕 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 82.5
66666111618 王永利 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 82.5
66666120427 王振羽 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 82
66666111322 亢子宁 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 82
66666122525 吴倩 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 82
66666130817 金敏 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 81.5
66666131414 霍宇彬 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 81.5
66666110603 赵玮 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 81.5
66666130805 高霞 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 81.5
66666111714 赵小楠 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 81
66666120809 陈海琴 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 81
66666131101 王嘉慧 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 81
66666110816 王霞 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 81
66666120113 李巧珍 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 81
66666122615 续睿琴 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 80.5
66666111310 王冬燕 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 80.5
66666131119 赵晓欢 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 80.5
66666130727 张亚茹 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 80.5
66666121229 于倩 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 80
66666121403 张佳 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 80
66666111419 毛未栋 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 80
66666110807 郝燕飞 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 80
66666121222 牛莎 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 79.5
66666120414 武仕林 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 79.5
66666111603 郭玲 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 79.5
66666122122 王旭华 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 79.5
66666110412 孙晓琴 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 79.5
66666123003 李月芳 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 79.5
66666110826 刘佩钰 定襄县幼儿园(含县幼儿园北关分园、河边分园) 43-幼儿综合 79.5
合计 253人      

 定襄县公开招聘教师

 领导组办公室

 2019年8月12日

(编辑:liuanqi01)

上一篇:2019年定襄县公开招聘教师资格复审公告

下一篇:没有了

图书

华图教育:shanxiht
想考上公务员的人都关注了我们!
立即关注

10万+
阅读量
150w+
粉丝
1000+
点赞数

联系我们
微信二维码

华图官方微信

山西华图

山西省太原市小店区平阳路亲贤街口金洋会馆6层华图教育

北京华图宏阳教育文化发展有限公司山西分公司

客服热线:0351-2717333

网站:http://sx.huatu.com/

 • 山西总部
 • 太原
 • 大同
 • 临汾
 • 长治
 • 忻州
 • 吕梁
 • 阳泉
 • 运城
 • 晋城
 • 晋中
 • 朔州
 • 汾阳
 • 介休
 • 盂县
 • 大学城
 • 大同矿区

地址:太原市平阳路与亲贤街交叉口西南角金洋会馆6层

电话:0351-2712669 2712679 2717333

微信号:sxhuatutaiyuan

网站:http://sx.huatu.com/

地址:太原市平阳路与亲贤街交叉口西南角金洋会馆6层

电话:0351-2712669 2712679 2717333

微信号:sxhuatutaiyuan

网站:http://sx.huatu.com/

地址:大同市城区操场城西街云龙苑小区往西100米商铺二层华图教育

电话:0352-2020258 7960056

微信号:18636262523

网站:http://datong.huatu.com/

地址:临汾市平阳广场西南角华图教育

电话:0357-2982575

微信号:sxhuatulinfen

网站:http://linfen.huatu.com/

地址:长治市东大街威鹏大厦7层(城隍庙正对面)

电话:0355-3568202 3568203

微信号: sxhuatuchangzhi

网站:http://changzhi.huatu.com/

地址:忻州市忻府区和平街恒泰大厦4楼

电话:0350-3338133

网站:http://xinzhou.huatu.com/

地址:吕梁市离石区龙凤南大街永宁国际大厦9层

电话: 0358-3366760

微信号:sxhuatulvliang

网站:http://lvliang.huatu.com/

地址:阳泉市滨河总站半山商务楼6层华图教育

电话: 0353-2565633

微信号:sxhuatuyangquan

网站:http://yangquan.huatu.com/

地址:运城市中银大道信息工程学院南橘色大楼7层

电话:0359-6361781 2255530

微信号:sxhuatuyuncheng

网站:http://yuncheng.huatu.com/

地址:晋城市凤台西街瑞信大厦A区310室

地址:晋城市城区红星街与泽州路口国贸大厦A座3号铺1-2楼

电话:0356-3032381 2580525

微信号:sxhuatujincheng

网站:http://jincheng.huatu.com/

地址:榆次区安宁街中都路口华图教育(原铁华大厦二楼)

电话:0354-3021102

微信号:sxhuatujinzhong

网站:http://jinzhong.huatu.com/

地址:朔州市开发南路渤海湾酒店对面人民保险南侧

电话:0349-2222096

微信号:szhtjy8888

网站:http://shuozhou.huatu.com/

地址:汾阳市学院路与胜利街路口往西200米

电话:0358-3360113

微信号:fenyanght

网站:http://lvliang.huatu.com/

地址:介休市北大街1号华图教育(秋生批发部斜对面)

电话:0354-5582755

微信号:jxht5582755

网站:http://jinxhonh.huatu.com/

地址:阳泉市盂县秀水西街县政府旁天元宾馆三楼华图教育

电话:0353-2565977

微信号:sxhuatuyuxian

网站:http://yangquan.huatu.com/

地址:榆次大学城万科朗润园A5幢403室

电话:0354-3998552

微信号:sxhuatudaxuecheng

网站:http://jinzhong.huatu.com/

地址:大同市矿区同和大酒店对面(工商银行旁)

电话:0352-7516118

微信号:kuangquhuatu

网站:http://datong.huatu.com/